@article{81111,
   author    = "Siguan, Miquel and Blanch i Ribas, Josep M. and Universitat
           Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Miquel%20Siguan%20i%20Soler%20discurs%20d%27investidura%20celebrada%20a%20la%20sala%20d%27actes%20de%20l%27edifici%20del%20Rectorat%20el%20dia%2030%20de%20juny%20de%20l%27any%202008&sc=1&ln=ca">Miquel
           Siguan i Soler : discurs d'investidura celebrada a la sala
           d'actes de l'edifici del Rectorat el dia 30 de juny de l'any
           2008</a>",
   year     = "2008",
   note     = "Miquel Siguan i Soler ara fa noranta anys va néixer a
           Barcelona. En fa setanta que va ser enviat a la guerra, a
           una companyia anarquista, essent secretari general de la
           Federació Nacional d’Estudiants Catalans. I en fa
           justament quaranta va contribuir decisivament a la
           institucionalització de la psicologia com a disciplina, com
           a professió i com a carrera universitària a Espanya i a
           Catalunya. Després de passar pel front de Terol i per un
           camp de concentració, es va llicenciar en Filosofia i
           Lletres l’any 1941. Abans, Joaquim Xirau l’havia iniciat
           en la fenomenologia i Emili Mira, en la psicotècnia. Durant
           els anys quaranta, va treballar com a catedràtic
           d’ensenyament mitjà a Santander, on també es va dedicar
           a l’orientació professional de l’alumnat de l’Escola
           del Treball local. Més tard, va dirigir una escola nocturna
           de formació professional a l’Hospitalet de Llobregat.",
}