@article{81114,
   author    = "Chalasinska-Macukow, Katarzyna and Universitat Autònoma de
           Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Doctora%20Honoris%20Causa%20Katarzyna%20Chalasinska-Macukow&sc=1&ln=en">Doctora
           Honoris Causa Katarzyna Chalasinska-Macukow</a>",
   year     = "2009",
   note     = "Katarzyna Chalasinska-Macukow és rectora de la Universitat
           de Varsòvia des de l'any 2005. Es va doctorar l'any 1979,
           va obtenir l'habilitació l'any 1988 i el títol de
           professora l'any 1997. Del 1992 al 1996 va ser cap d'estudis
           de doctorat i, a partir del 1995, vicedegana de la Facultat
           de Física. Des del 1996 fins al 2002 va exercir el càrrec
           de degana de la Facultat, i des del 2002 fins al 2005 va ser
           vicerectora d'Economia i de Recursos Humans. El 2008 va ser
           reelegida rectora de la Universitat de Varsòvia. La seva
           experiència científica se centra en el processament òptic
           i digital de la informació: reconeixement i processament
           d'imatges, computació òptica, òptica de Fourier i
           holografia. La Dra. Chalasinska-Macukow ha desenvolupat,
           entre altres càrrecs, els de vicepresidenta de la Comissió
           Internacional d'Òptica (1993-1999), presidenta del Comitè
           del Premi ICO (1996-1999) i vicepresidenta de la Societat
           Polonesa de Física (2001-2003). Recentment ha estat
           nomenada presidenta de la CRASP (Conferència de Rectors
           d'Escoles Universitàries de Polònia). Va ser membre del
           consell científic de l'EOS (Societat Europea d'Òptica) i
           recentment ha estat elegida per al consell científic de la
           societat internacional d'enginyeria òptica SPIE.",
}