@article{81368,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fonts%20d%27informaci%C3%B3%20en%20Sociologia%20i%20Ci%C3%A8ncies%20Pol%C3%ADtiques&sc=1&ln=ca">Fonts
           d'informació en Sociologia i Ciències Polítiques</a>",
   year     = "2015",
}