@article{81388,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Introducci%C3%B3%20al%20treball%20acad%C3%A8mic%20%28m%C3%A8tode%2C%20presentaci%C3%B3%20i%20cerca%20d%27informaci%C3%B3%29%20-%20Grau%20Veterin%C3%A0ria&sc=1&ln=ca">Introducció
           al treball acadèmic (mètode, presentació i cerca
           d'informació) - Grau Veterinària</a>",
   year     = "2015",
   note     = "Formació dirigida als alumnes de primer curs del grau de
           veterinària",
}