• Consultes: 72
  • Descàrregues: 57

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
8 0
   
2015
1 1
   
2014
4 4
   
2013
3 1
   
2012
55 50
   
2011
1 1
Download: 81391.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Itàlia
48 48
   
França
8 0
   
Estats Units
3 1
   
Espanya
2 2
   
Argentina
2 2
   
Hong Kong
3 0
   
Tailàndia
1 1
   
Líbia
1 1
   
Suïssa
1 1
   
A2 not found
1 1
   
Rússia
1 0
   
Alemanya
1 0
Download: 81391.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.