@article{82367,
   author    = "Hotel Sant Raimon Penyafort",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Correu%20electr%C3%B2nic%20de%20l%27Hotel%20Sant%20Raimon%20Penyafort%20a%20Montserrat%20%28Departament%20d%27ECM%29%20confirmant%20el%20canvi%20en%20la%20reserva%20de%20Martin%20Plenio.&sc=1&ln=ca">Correu
           electrònic de l'Hotel Sant Raimon Penyafort a Montserrat
           (Departament d'ECM) confirmant el canvi en la reserva de
           Martin Plenio.</a>",
   month    = "des",
   year     = "1999",
   note     = "Relacionat amb 11/130, 11/131 i 11/132.",
}