@article{82369,
   author    = "Pascual, Pedro, 1934-2006",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20de%20Pere%20Pascual%20al%20Pare%20Miquel%20Batllori%20S%20J%20%28Resid%C3%A8ncia%20Col%C2%B7legi%20Casp%2C%20Barcelona%29%20excusant-se%20per%20no%20poder%20assistir%20al%20seu%20acte%20d%27homenatge.&sc=1&ln=ca">Carta
           de Pere Pascual al Pare Miquel Batllori S. J. (Residència
           Col·legi Casp, Barcelona) excusant-se per no poder assistir
           al seu acte d'homenatge.</a>",
   month    = "des",
   year     = "1999",
}