@article{82371,
   author    = "Associació Pla Estratègic Barcelona 2000",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20de%20Francesc%20Santacana%2C%20Coordinador%20General%20de%20l%27Associaci%C3%B3%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20Barcelona%202000%2C%20a%20Pere%20Pascual%20sobre%20la%20celebraci%C3%B3%20del%20primer%20Consell%20General%20de%20la%20dita%20Associaci%C3%B3.&sc=1&ln=en">Carta
           de Francesc Santacana, Coordinador General de l'Associació
           Pla Estratègic Barcelona 2000, a Pere Pascual sobre la
           celebració del primer Consell General de la dita
           Associació.</a>",
   month    = "des",
   year     = "1999",
}