@article{82375,
   author    = "Pascual, Pedro, 1934-2006",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fax%20de%20Pere%20Pascual%20al%20Dr%20Peter%20G%C3%B6ritz%20%28Angewandte%20Chemie%29%20sobre%20noms%20de%20cient%C3%ADfics%20espanyols%20en%20el%20camp%20de%20la%20qu%C3%ADmica%20f%C3%ADsica.&sc=1&ln=ca">Fax
           de Pere Pascual al Dr. Peter Göritz (Angewandte Chemie)
           sobre noms de científics espanyols en el camp de la
           química física.</a>",
   month    = "des",
   year     = "1999",
   note     = "Relacionat amb 11/140.",
}