@article{82376,
   author    = "Pascual, Pedro, 1934-2006",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fax%20de%20Pere%20Pascual%20a%20Jaime%20Echevarr%C3%ADa%20%28Iberdrola%29%20adjuntant%20Llista%20de%20Publicacions%20per%20J%20Ignacio%20Cirac.&sc=1&ln=ca">Fax
           de Pere Pascual a Jaime Echevarría (Iberdrola) adjuntant
           Llista de Publicacions per J. Ignacio Cirac.</a>",
   month    = "des",
   year     = "1999",
}