000082495 001 __ 82495
000082495 005 __20160415102305.0
000082495 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:82495
000082495 035 __ $9 articleid $a 16964403n10p53
000082495 041 __ $a spa
000082495 100 __ $a Gómez Urdáñez, José L. $u Universidad de La Rioja
000082495 245 1_ $a Ideas políticas y agentes del triunfo del Despotismo Ilustrado Español (1756-1766)
000082495 520 3_ $a El Despotisme Il·lustrat a Espanya va ser una forma eficaç de modernització de l’absolutisme mentre les peces del sistema –rei, Domus Regia, estat modernitzador, Il·lustració pragmàtica- van estar en equilibri. L’època d’esplendor va ser la del regnat de Ferran VI, amb el govern de Carvajal-Ensenada i fins i tot amb Wall. L’arribada dels italians amb Carles III va desequilibrar la fórmula, tot creant un gran malestar polític que va esclatar el 1766, enmig de la carestia i de la protesta de les classes baixes. El nou govern va fer més profund encara el desequilibri quan va fer del rei Carles III una figura sacralitzada i una autoritat suprema inapel·lable que era la peça única que dominava totes les altres. La reial gana va permetre les reformes i un aire de prosperitat i de bon govern es va estendre pel país a causa d’uns ministres capaços; però el nou Despotisme Il·lustrat espanyol, forjat durant els motins, va aprofundir en la idea –tan estimada pel rei –i per molts dels ministres il·lustrats!- d’una Espanya eterna en la qual la monarquia absoluta i la religió única fossin fonaments naturals i incommovibles de l’estat i de la “constitució del regne”.
000082495 520 3_ $a El Despotismo Ilustrado en España fue una forma eficaz de modernización del absolutismo mientras las piezas del sistema –rey, Domus Regia, estado modernizador, Ilustración pragmática- estuvieron equilibradas. La época de esplendor fue la del reinado de Fernando VI, con el gobierno de Carvajal- Ensenada y aún con Wall. La llegada de los italianos con Carlos III desequilibró la formula, creando un gran malestar político que estalló en 1766, en medio de la carestía y la protesta de las clases bajas. El nuevo gobierno profundizó aún más el desequilibrio al hacer del rey, un Carlos III sacralizado, autoridad suprema inapelable, la pieza única que dominaba todas las demás. La real gana permitió las reformas y un aire de prosperidad y buen gobierno se extendió por el país a causa de ministros capaces, pero el nuevo Despotismo Ilustrado español, forjado durante los motines, fue ahondando la idea –tan cara al rey ¡y a muchos ministros ilustrados!- de una España eterna en que monarquía absoluta y religión única fueran fundamentos naturales e inconmovibles del estado y de la “constitución del reino”.
000082495 520 3_ $a The Enlightened Despotism in Spain was an effective method to modernize the absolutism during the time that the pieces of the system –King, Domus Regia, updating state, pragmatic Illustration- were balanced. The time of splendour was during the kingdom of Fernando VI, with the government of Carvajal-Ensenada and even with Ricardo Wall. The arrival of the Italians with Carlos III threw off the balance of the formula, causing a great political disquietude that broke out in 1766 amidst the shortage and protest of lower classes. The new government made the unbalance even deeper making of the king, a sacred Carlos III, unappealable supreme authority , the only piece that dominated all the rest. The real fancy allowed the reforms and an atmosphere of prosperity and good government spread across the country due to capable ministers, but the new Spanish Enlightened Despotism, forged during the mutinies, was deepening the idea –an idea so costly for the king himself and many illustrated ministers- of an everlasting Spain in which absolute monarchy and a sole religion would be natural and firm basis of the state and of the “kingdom constitution”.
000082495 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000082495 546 __ $a Castellà.
000082495 599 __ $a recerca
000082495 653 1_ $a Despotisme il·lustrat
000082495 653 1_ $a Il·lustració
000082495 653 1_ $a Política espanyola
000082495 653 1_ $a Segle XVIII
000082495 653 1_ $a Motí contra Esquilache
000082495 653 1_ $a Borbons
000082495 653 1_ $a Estat espanyol
000082495 653 1_ $a Despotismo ilustrado
000082495 653 1_ $a Ilustración
000082495 653 1_ $a Política española siglo XVIII
000082495 653 1_ $a Motín contra Esquilache
000082495 653 1_ $a Borbones
000082495 653 1_ $a Estado español
000082495 653 1_ $a Enlightened Despotism
000082495 653 1_ $a Illustration
000082495 653 1_ $a Spanish policy during the XVIII century
000082495 653 1_ $a Mutiny against Esquilache
000082495 653 1_ $a Bourbons
000082495 653 1_ $a Spanish state
000082495 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000082495 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000082495 773 __ $g Núm. 10 ( 2012), p. 53-73 $t HMiC : història moderna i contemporània $x 1696-4403
000082495 856 40 $p 21 $s 235078 $u http://ddd.uab.cat/pub/hmic/16964403n10/16964403n10p53.pdf
000082495 973 __ $f 0053 $l 73 $n 10 $x 16964403n10 $y 2012
000082495 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b HMIC