@article{CasalsBergés:82498,
   author    = "Casals Bergés, Quintí (Universitat de Lleida)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mentalitat%20i%20comportament%20social%20en%20la%20catalunya%20Occidental%20durant%20l%E2%80%99%C3%A8poca%20isabelina%20%281833-1868%29&sc=1&ln=ca">Mentalitat
           i comportament social en la catalunya Occidental durant
           l’època isabelina (1833-1868)</a>",
}