• Consultes: 967
  • Descàrregues: 530

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
29 14
   
2015
76 35
   
2014
129 72
   
2013
206 99
   
2012
500 283
   
2011
27 27
Download: 84810.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
622 365
   
Estats Units
121 19
   
Xina
63 9
   
França
30 24
   
Mèxic
20 20
   
Ucraïna
14 14
   
Argentina
12 12
   
Puerto Rico
8 8
   
Perú
7 7
   
Colòmbia
7 7
   
Països Baixos
9 3
   
Altres
54 42
Download: 84810.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.