@article{84821,
   author    = "Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Unitat Tècnica i de Projectes) and Casaldàliga, Núria
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de
           Projectes)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Acc%C3%A9s%20obert%20i%20dip%C3%B2sits%20digitals&sc=1&ln=ca">Accés
           obert i dipòsits digitals</a>",
   year     = "2009",
   note     = "Curs impartit al personal del Servei de Biblioteques l'11
           de novembre de 2009",
}