@article{84825,
   author    = "Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera and
           Universitat de Barcelona. Facultat de Geologia and
           Universitat Autònoma de Barcelona",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Geologica%20acta&sc=1&ln=ca">Geologica
           acta</a>",
   year     = "2003",
}