@article{84825,
      author       = "Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera  and
                      Universitat de Barcelona. Facultat de Geologia  and
                      Universitat Autònoma de Barcelona ",
      title        = "<a
                      href="/search?f=title&p=Geologica%20acta&sc=1&ln=en">Geologica
                      acta</a>",
      year         = "2003",
}