@article{84981,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona and Col·lectiu Estrat
           Jove",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estrat%20cr%C3%ADtic%20/&sc=1&ln=ca">Estrat
           crític /</a> Col·lectiu Estrat Jove.",
   year     = "2007",
   note     = "Subtítol a la coberta: Revista d'arqueologia",
}