@article{85134,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat
           Tècnica i de Projectes",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Inauguraci%C3%B3%20de%20l%27exposici%C3%B3%20%2225%20anys%20de%20publicacions%20de%20la%20Facultat%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Pol%C3%ADtiques%20i%20de%20Sociologia%22&sc=1&ln=ca">Inauguració
           de l'exposició "25 anys de publicacions de la Facultat de
           Ciències Polítiques i de Sociologia"</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Instal·lació de l'exposició presencial a càrrec de
           Josep Vicens-i-Planagumà.",
}