@article{85197,
   author    = "Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de
           l'Àsia Oriental) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca
           InterAsia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Akarui%20mirai%20%28futuro%20brillante%29%20representaci%C3%B3n%20urbana%20y%20fantasmagor%C3%ADa%20del%20pasado%20en%20el%20Jap%C3%B3n%20contempor%C3%A1neo&sc=1&ln=en">Akarui
           mirai (futuro brillante) : representación urbana y
           fantasmagoría del pasado en el Japón contemporáneo</a>",
}