@article{85315,
   author    = "Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Trobador%20exercicis%20pr%C3%A0ctics&sc=1&ln=en">Trobador:
           exercicis pràctics</a>",
   year     = "2012",
}