@article{85345,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
           de la Comunicació and Ràdio 4 and Laboratori de
           Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment (2008-2009 :
           Bellaterra, Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=B%C3%A8sties%20urbanes%20/&sc=1&ln=ca">Bèsties
           urbanes /</a> un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes
           de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma
           de Barcelona",
   year     = "2008",
   note     = "9 programes especials del programa "Fora d'hores" de Ràdio
           4 produït pel "Laboratori de Produccions Sonores de Ficció
           i Entreteniment" de la Llicenciatura de Comunicació
           Audiovisual de la UAB dedicats a les tribus urbanes",
}