@article{CamposAbad:85383,
   author    = "Campos Abad, David (IES Ximén d’Urrea de l’Alcora
           (Castelló))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Determinaci%C3%B3%20experimental%20del%20camp%20magn%C3%A8tic%20terrestre&sc=1&ln=ca">Determinació
           experimental del camp magnètic terrestre</a>",
}