@article{Fernández-Vidal:85389,
   author    = "Fernández-Vidal, Sònia ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Imaginaci%C3%B3%20i%20ci%C3%A8ncia&sc=1&ln=en">Imaginació
           i ciència</a>",
}