@article{DanielBell:85392,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Daniel%20Bell%2C%201919-2011&sc=1&ln=ca">Daniel
           Bell, 1919-2011</a>",
   year     = "2011",
}