000085424 001 __ 85424
000085424 005 __20160415102327.0
000085424 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:85424
000085424 035 __ $9 articleid $a 20136196v4n4p72
000085424 041 __ $a eng
000085424 100 1_ $a Simon Auerbach, Jill $u Universitat Autònoma de Barcelona
000085424 245 1_ $a No sé qué day : $b Code-switching and code-mixing in a plurilingual family living in Catalonia
000085424 520 3_ $a This study analyzes the unique plurilingual (Catalan, Spanish and English) speech of a family living in Catalonia in order to understand the variety of forms in which linguistic multicompetence is made manifest in their dialogues.. Factors that were found to influence code-switching and code-mixing in dialogues among family members include: the context of the conversation, the expression of distinct discursive voices, the affective consequences of employing the dominant or non-dominant language of the interlocutor, the ingrained nature of discourse markers, resistance to changing the names of academic concepts or courses, and the desire to creatively combine elements of distinct language systems to suit the expressive needs of the speaker. An argument is made in favor of a distinction being made between linguistic variety and communicative code as well as for a user-based, pragmatic view of language knowledge.
000085424 520 3_ $a Aquest estudi analitza el particular discurs plurilingüe (català, castellà i anglès) d'una família que viu a Catalunya per tal d'entendre les diverses formes en les quals la multicompetència lingüística es manifesta en els seus diàlegs. Entre els factors que influeixen l'alternança de codis i la barreja de codis en la parla dels membres de la família es troben: el context de la conversa, l'expressió de diverses veus discursives, les conseqüències afectives d'utilitzar la llengua dominant o no-dominant de l'interlocutor, el caràcter integrat dels marcadors de discurs, la resistència a canviar els noms de conceptes o cursos acadèmics i el desig de combinar creativament elements de diversos sistemes lingüístics per a satisfer les necessitats expressives del parlant. S'argumentarà a favor de la distinció entre varietat lingüística i codi comunicatiu, així com també d'una visió pragmàtica del llenguatge basada en l'usuari.
000085424 520 3_ $a Este estudio analiza el particular discurso plurilingüe (catalán, castellano e inglés) de una familia afincada en Cataluña con el objetivo de entender las diversas maneras en que la multicompetencia lingüística se manifiesta en sus diálogos. Entre los factores que influyen en el cambio de código y la mezcla de código en los diálogos entre los diferentes miembros de la familia se hallan: el contexto de la conversación, la expresión de voces discursivas diferentes, las consecuencias afectivas de emplear la lengua dominante o no dominante del interlocutor, la naturaleza arraigada de los marcadores discursivos, la resistencia a cambiar nombres de cursos o conceptos académicos y el deseo de combinar de manera creativa los diversos elementos de distintos sistemas lingüísticos para adecuarse a las necesidades expresivas del hablante. Se argumentará a favor de la distinción entre variedad lingüística y código comunicativo, así como también de una visión pragmática del conocimiento lingüístico basado en el usuario.
000085424 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000085424 546 __ $a Anglès.
000085424 599 __ $a recerca
000085424 653 1_ $a Code-switching
000085424 653 1_ $a Code-mixing
000085424 653 1_ $a Multicompetence
000085424 653 1_ $a Plurilingualism
000085424 653 1_ $a Communicative code
000085424 653 1_ $a Multilingual family
000085424 653 1_ $a Alternança de codis
000085424 653 1_ $a Barreja de codis
000085424 653 1_ $a Multicompetència
000085424 653 1_ $a Plurilingüisme
000085424 653 1_ $a Codi comunicatiu
000085424 653 1_ $a Família plurilingüe
000085424 653 1_ $a Cambio de código
000085424 653 1_ $a Mezcla de código
000085424 653 1_ $a Multicompetencia
000085424 653 1_ $a Plurilingüismo
000085424 653 1_ $a Código comunicativo
000085424 653 1_ $a Familia plurilingüe
000085424 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000085424 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000085424 773 __ $g Vol. 4, Núm. 4 (2011), p. 72-93 $t Bellaterra journal of teaching and learning language and literature $x 2013-6196
000085424 856 40 $p 22 $s 216433 $u http://ddd.uab.cat/pub/jtl3/jtl3_a2011m11-12v4n4/jtl3_a2011m11-12v4n4p72.pdf
000085424 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/Bellaterra/article/view/248913
000085424 973 __ $f 0072 $l 93 $n 4 $v 4 $x jtl3_a2011m11-12v4n4 $y 2011
000085424 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b JTL3