@article{optimització:85456,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Simulaci%C3%B3%20i%20optimitzaci%C3%B3%20de%20processos%20qu%C3%ADmics&sc=1&ln=ca">Simulació
           i optimització de processos químics</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=20626&sc=1&ln=ca">20626</a>]",
   year     = "2010",
}