@article{FranquesaGòdia:85631,
   author    = "Franquesa Gòdia, Montserrat ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Les%20primeres%20col%C2%B7lecions%20biling%C3%BCes%20dels%20cl%C3%A0ssics%20grecs%20i%20llatins%20a%20Europa%20i%20la%20primera%20a%20Catalunya%20la%20col%C2%B7lecci%C3%B3%20de%20la%20Fundaci%C3%B3%20Bernat%20Metge&sc=1&ln=en">Les
           primeres col·lecions bilingües dels clàssics grecs i
           llatins a Europa i la primera a Catalunya : la col·lecció
           de la Fundació Bernat Metge</a>",
}