@article{Xarxes:85634,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria,
           seu de Sabadell",
   title    = "<a href="/search?f=title&p=Xarxes&sc=1&ln=ca">Xarxes</a>
           [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=21309&sc=1&ln=ca">21309</a>]",
   year     = "2010",
   note     = "2a convocatòria",
}