000085657 001 __ 85657
000085657 005 __20160415102333.0
000085657 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:85657
000085657 035 __ $9 articleid $a 15787559n9p84
000085657 041 __ $a eng
000085657 100 __ $a Wasala, Asanka $u University of Limerick
000085657 245 1_ $a Towards an Open Source Localisation Orchestration Framework
000085657 242 01 $a Cap a una plataforma d'orquestració de processos per la localització de codi obert.
000085657 242 01 $a Hacia una plataforma de orquestación de procesos para la localización de código abierto.
000085657 520 3_ $a This paper describes the design and implementation of a novel environment for the inter-connectivity of distributed localisation components - both open source and proprietary - in response to the scarcity of relevant research in this area, as we view interoperability as being the key to the seamless integration of different entities. The proposed solution promotes interoperability through the adoption of a Service Oriented Architecture (SOA) framework based on established localisation standards. We describe a generic use scenario and the architecture of the environment that allows us to study interoperability issues in localisation processes. This environment was successfully demonstrated at the CNGL Public Showcase in Microsoft, Ireland, November 2010.
000085657 520 3_ $a Aquest article descriu el disseny i la implementació d'un nou entorn per a la interconnectivitat de components de localització distribuïts, tant de codi obert com a propietari, donant així resposta a l'escassetat d'estudis d'investigació rellevants en aquesta àrea, ja que considerem que la interoperabilitat és clau per aconseguir la integració completa de diferents entitats. La solució que proposem permet la interoperabilitat mitjançant un esquema d'arquitectura orientada a serveis (SOA) que es basa en els estàndards de localització habituals. Descriurem un escenari d'ús genèric i l'arquitectura de l'entorn que ens permetrà estudiar qüestions d'interoperabilitat en els processos de localització. Aquest entorn va ser presentat amb èxit en el CNGL Public Showcase que es va celebrar a la seu de Microsoft, Irlanda, el novembre de 2010.
000085657 520 3_ $a Este artículo describe el diseño y la implementación de un nuevo entorno para la interconectividad de componentes de localización distribuidos, tanto de código abierto como propietario, con el propósito de paliar la escasez de estudios de investigación relevantes en esta área. A nuestro entender, la interoperabilidad es clave para conseguir la integración completa de diferentes entidades. La solución que proponemos permite la interoperabilidad mediante un esquema de arquitectura orientada a servicios (SOA) que se basa en los estándares de localización habituales. Describiremos un escenario de uso genérico y la arquitectura del entorno que nos permitirá estudiar cuestiones de interoperabilidad en los procesos de localización. Este entorno fue presentado con éxito en el CNGL Public Showcase que se celebró en la sede de Microsoft en Irlanda en noviembre de 2010.
000085657 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000085657 546 __ $a Anglès.
000085657 599 __ $a recerca
000085657 653 1_ $a Interoperability
000085657 653 1_ $a Localisation
000085657 653 1_ $a SOA
000085657 653 1_ $a XLIFF
000085657 653 1_ $a Open Standards
000085657 653 1_ $a Interopertibilitat
000085657 653 1_ $a Localització
000085657 653 1_ $a Estàndards oberts
000085657 653 1_ $a Interopertibilidad
000085657 653 1_ $a Localización
000085657 653 1_ $a Estándares abiertos
000085657 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000085657 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000085657 700 __ $a O‘Keeffe, Ian $u University of Limerick
000085657 700 __ $a Schäler, Reinhard $u University of Limerick
000085657 773 __ $g Núm. 9 ( 2011), p. 84-100 $t Tradumàtica $x 1578-7559
000085657 856 40 $p 17 $s 416419 $u http://ddd.uab.cat/pub/tradumatica/tradumatica_a2011n9/tradumatica_a2011n9p84.pdf
000085657 973 __ $f 0084 $l 100 $n 9 $x tradumatica_a2011n9 $y 2011
000085657 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b TRADUMATICA