000085660 001 __ 85660
000085660 005 __20151129072857.0
000085660 024 8_ $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:85660
000085660 035 __ $9 articleid $a 15787559n9p118
000085660 041 __ $a spa
000085660 100 __ $a Gomes de Oliveira, Rodrigo $u University of Bremen
000085660 245 1_ $a Comparison of SYSTRAN and Google Translate for English→ Portuguese
000085660 242 01 $a Comparació de SYSTRAN i Google Tranlate per la combinació anglès→portuguès.
000085660 242 01 $a Comparación de SYSTRAN y Google Translate para el par inglés → portugués
000085660 520 3_ $a Two machine translation (MT) systems, a statistical MT (SMT) system and a hybrid system (rule-based and SMT) were tested in order to compare various MT performances. The source language was English (EN) and the target language Portuguese (PT). The SMT tool gave much fewer errors than the hybrid system. Major problem areas of both systems concerned the transfer of verb systems from source to target language, and of the hybrid system the word-to-word translation, since its resources are mainly dictionaries and not corpora.
000085660 520 3_ $a Dos sistemes de traducció automàtica (MT), un sistema estadístic (SMT) i un sistema híbrid (sistema basat en regles i SMT) es van posar a prova per tal de comparar divereses resultats en MT. La llengua d'orígen era l'anglès (EN) i a llengua de destí el portuguès (PT). L'eina SMT va donar força menys errors que el sistema híbrid. La major part dels problemes d'ambdes eines se centraven en el sistema de transferència del verb de la llengua origen a la llengua destí, i en el cas del sistema híbrid en la traducció paraula a paraula, ja que els seus recursos són sobretot diccionaris i no pas corpus.
000085660 520 3_ $a Se pusieron a prueba dos sistemas de traducción automática (MT), uno de de ellos estadístico (SMT) y el otro híbrido (basado en reglas y SMT) a fin de comparar diversos resultados en MT. La lengua de origen era el inglés (EN) y la lengua de destino el portugués (PT). La herramienta SMT generó bastantes menos errores que el sistema híbrido. La mayor parte de los problemas de ambos instrumentos se centraron en el método de transferencia del verbo de la lengua origen a la lengua destino, y en el caso del sistema híbrido, en la traducción palabra a palabra, ya que sus recursos son sobre todo diccionarios y no corpus.
000085660 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000085660 546 __ $a Castellà.
000085660 599 __ $a recerca
000085660 653 1_ $a Statistical machine translation
000085660 653 1_ $a Rule-based machine translation
000085660 653 1_ $a SYSTRAN
000085660 653 1_ $a Google Translate
000085660 653 1_ $a Traducció automàtica estadística
000085660 653 1_ $a Traducció automàtica basada en regles
000085660 653 1_ $a Traducción automática estadística
000085660 653 1_ $a Traducción automática basada en reglas
000085660 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000085660 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000085660 700 __ $a Anastasiou, Dimitra $u University of Bremen
000085660 773 __ $g Núm. 9 ( 2011), p. 118-136 $t Tradumàtica $x 1578-7559
000085660 856 40 $p 19 $s 346965 $u http://ddd.uab.cat/pub/tradumatica/tradumatica_a2011n9/tradumatica_a2011n9p118.pdf
000085660 973 __ $f 0118 $l 136 $n 9 $x tradumatica_a2011n9 $y 2011
000085660 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b TRADUMATICA