@article{85781,
   author    = "Fustagueras Puig, Roger and Martínez López, Marta and
           Matejcek Marimon, Gisela",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Situaci%C3%B3%20actual%20del%20galgo%20a%20Espanya&sc=1&ln=ca">Situació
           actual del galgo a Espanya</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Treball presentat a l'assignatura de Deontologia i
           Veterinària Legal (21223)",
}