@article{85785,
   author    = "Pinsach de Pablo, Laia and Solé Maeso, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Qu%C3%A8%20s%27amaga%20darrere%20la%20biodiversitat%3F%20apropament%20al%20marc%20legislatiu%20nacional%20i%20internacional%20de%20la%20conservaci%C3%B3%20de%20la%20biodiversitat&sc=1&ln=ca">Què
           s'amaga darrere la biodiversitat? apropament al marc
           legislatiu nacional i internacional de la conservació de la
           biodiversitat</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Treball presentat a l'assignatura de Deontologia i
           Veterinària Legal (21223)",
}