@article{Científics:86078,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Veterinària and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei
           de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cient%C3%ADfics%20del%20CReSA%20m%C3%A9s%20a%20prop%20teu&sc=1&ln=ca">Científics
           del CReSA : més a prop teu</a>",
   year     = "2012",
}