000086277 001 __ 86277
000086277 005 __20160415102355.0
000086277 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:86277
000086277 035 __ $9 articleid $a 20133294n6p105
000086277 041 __ $a spa
000086277 100 __ $a Martínez Cabrera, Érika $u Universidad de Granada
000086277 245 1_ $a Hablar al hueco : silencio y memoria en la última dictadura argentina
000086277 520 3_ $a El presente artículo es un análisis discursivo de la última dictadura argentina y su articulación a través de las instancias del silencio y la memoria. Para dilucidarlas, ahondamos en la raíz de las tecnologías de la violencia y sus consecuencias discursivas: el agotamiento de la capacidad colectiva de contar historias, la negación de la aberración colectiva y la perversión del lenguaje. A partir de ahí, estudiamos los ejes discursivos sobre los que se construyó la ficción del Proceso: el mesianismo, el maniqueísmo y el organicismo. Evaluamos finalmente la elaboración de nuevos discursos simbólicos como respuesta al dogmatismo, la creación de ficciones parciales, fragmentadas y provisorias que discutieron la historia oficial.
000086277 520 3_ $a This article is an analysis of the last Argentinean dictatorship discourse and its articulation through the instances of silence and memory. To elucidate them, we deal with the technologies of violence and its discursive consequences: the exhaustion of the collective ability to tell stories, the denial of collective aberration and the perversion of language. From there, we study the discursive axes through which the fiction of the Process was built on: messianism, manichaeism and organicism. Finally we evaluate the development of new symbolic discourses in response to dogmatism, the creation of partial, fragmented and provisional fictions that challenged the official story.
000086277 520 3_ $a Aquest article és un anàlisi discursiu de l’última dictadura argentina i la seva articulació a través de les instàncies del silenci i la memòria. Per tal de dilucidar-les, aprofundim en els gèrmens de les tecnologies de la violència i les conseqüències discursives que se’n deriven: l’esgotament de la capacitat col·lectiva de narrar històries, la negació de l’aberració col·lectiva i la perversió del llenguatge. Tot seguit, estudiem els eixos discursius sobre els quals es va construir la ficció del Progrés: el messianisme, el maniqueisme i l’organicisme. Finalment, valorem el procés d’elaboració de nous discursos simbòlics com a resposta al dogmatisme, la creació de ficcions parcials, fragmentades i previsòries que discutiren la història oficial.
000086277 520 3_ $a Artikulu honen helburua Argentinako azken diktaduraren diskurtsoa aztertzea da, eta isiltasunaren eta memoriaren bitartez nola eraiki zen ulertzen saiatzea. Horretarako, indarkeriaren teknologien oinarria sakon ikertuko dugu,  baita horrek diskurtsoan eragin dituen ondorioak ere: gizarteak istorioak kontatzeko gaitasuna galtzea, herritar guztiek izugarrikerien aurrean begiak ixtea eta hizkuntza bihurritzea, hain zuzen ere. Jarraian, Prozesuaren fikzioa eraikitzeko diskurtsoaren ardatz nagusiak aztertuko ditugu: mesianismoa, manikeismoa eta organizismoa. Amaitzeko, dogmatismoari aurka egiteko sortu ziren diskurtso sinboliko berriak ebaluatuko ditugu, fikzio partzialak, zatikatuak eta behin behinekoak, historia ofiziala zalantzan jarri zutenak.
000086277 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000086277 546 __ $a Castellà
000086277 599 __ $a recerca
000086277 653 1_ $a Dictadura argentina
000086277 653 1_ $a Tecnologías de la violencia
000086277 653 1_ $a Memoria colectiva
000086277 653 1_ $a Silencio
000086277 653 1_ $a Ficción
000086277 653 1_ $a Argentinean dictatorship
000086277 653 1_ $a Technologies of violence
000086277 653 1_ $a Collective memory
000086277 653 1_ $a Silence
000086277 653 1_ $a Memory
000086277 653 1_ $a Dictadura argentina
000086277 653 1_ $a Tecnologies de la violència
000086277 653 1_ $a Memòria col·lectiva
000086277 653 1_ $a Silenci
000086277 653 1_ $a Ficció
000086277 653 1_ $a Argentinako diktadura
000086277 653 1_ $a Indarkeriaren teknologiak
000086277 653 1_ $a Talde-memoria
000086277 653 1_ $a Isiltasuna
000086277 653 1_ $a Fikzioa
000086277 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000086277 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000086277 773 __ $g Núm. 6 (2012), p. 105-122 $t 452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada $x 2013-3294
000086277 856 40 $p 18 $s 764635 $u http://ddd.uab.cat/pub/452f/452f_a2012n6/452f_a2012n6p105iSPA.pdf
000086277 973 __ $f 0105 $l 122 $n 6 $x 452f_a2012n6 $y 2012
000086277 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b 452F