@article{d'activitats:86339,
   author    = "Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mem%C3%B2ria%20d%27activitats&sc=1&ln=ca">Memòria
           d'activitats</a>",
   year     = "2000",
   note     = "La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
           és una fundació pública creada per iniciativa de la
           Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca
           i Tecnologia",
}