000086621 001 __ 86621
000086621 005 __20160327201231.0
000086621 024 8_ $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:86621
000086621 041 __ $a cat
000086621 110 2_ $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Grup EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)
000086621 245 1_ $a Memòria. Informe de l'activitat del Grup EDO
000086621 260 __ $a Bellaterra : $b Universitat Autònoma de Barcelona, $c 2000-
000086621 520 3_ $a L'activitat de docència i recerca vinculada amb l'anàlisi i desenvolupament de les organitzacions en general, i de les organitzacions educatives en particular, es planteja a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com una aposta al 1981, amb la incorporació com a professor de Joaquín Gairín Sallán i el seu compromís d'impulsar aquest àmbit de reflexió i pràctica pedagògica. L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) és la culminació d'un procés de més de dues dècades en el qual s'han organitzat grups de treball al voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritat. L'Equip EDO es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d'idees i recerques en el camp de les organitzacions. Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999, reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d'octubre de 2005, i revalidat en la convocatòria de l'AGAUR de 2009 (SGR2009-397), el seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació. Els objectius preferents del grup EDO es relacionen amb l'anàlisi de les organitzacions formatives, l'estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s'utilitzen o es poden utilitzar. Coherentment són temes d'interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d'avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l'efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d'oci i altres serveis educatius.
000086621 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000086621 546 __ $a Català.
000086621 653 1_ $a Pedagogia $x Investigació
000086621 653 1_ $a Sociologia de les organitzacions
000086621 653 1_ $a Cultura d'empreses
000086621 856 40 $3 Memòria EDO 2000-2012 $p 21 $s 857267 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/86621/memoriaEDO_a2000-2012.pdf
000086621 856 40 $3 Memòria EDO 2000-2010 $p 20 $s 262631 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/86621/memoriaEDO_a2000-2010.pdf $z Informe de l'activitat del Grup EDO (2000-2009) al Vicerrector de Transferència Social i Cultural de la UAB
000086621 980 __ $a INFANU $b UAB $b EDOUAB