@article{86689,
   key     = "86689",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibres%20rebuts&sc=1&ln=ca">Llibres
           rebuts</a>",
}