@article{classificacions:86782,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
           ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recull%20d%27eines%20i%20%C3%ADndexs%20nacionals%20i%20internacionals%20amb%20classificacions%20de%20les%20revistes%20cient%C3%ADfiques%20i%20indicadors%20per%20valorar%20les%20publicacions%20i%20als%20investigadors&sc=1&ln=en">Recull
           d'eines i índexs nacionals i internacionals amb
           classificacions de les revistes científiques i indicadors
           per valorar les publicacions i als investigadors</a>",
   year     = "2012",
}