000088140 001 __ 88140
000088140 005 __20160415102411.0
000088140 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:88140
000088140 035 __ $9 articleid $a 20149719v10p71
000088140 041 __ $a eng
000088140 100 __ $a Taylor, Ann $u University of York. Department of Language and Linguistic Science
000088140 245 1_ $a The interaction of syntactic change and information status effects in the change from OV to VO in English
000088140 242 01 $a La interacció entre canvi sintàctic i efectes d’estatus informatiu en el pas d’OV a VO en anglès
000088140 520 3_ $a It is well known that the position of constituents in a clause is influenced by information structure: the cross-linguistic generalization is that given information frequently comes early in the clause and new information is placed towards the end. In this article we investigate the relation between syntactic change and information status on alternations in Old English and Early Middle English verb-object order, OV vs. VO. Our main hypothesis is that syntactic change and the constraints of information status are independent. The analysis we present is based on 1500 AuxV and VAux clauses from seven Old English texts and three Middle English texts. We consider three independent variables that influence the position of objects within the clause: text, information status and syntactic complexity. We build a quantitative model with syntactic change over time proceeding independently of synchronic syntactic variation due to information status and syntactic complexity; we then test the model against the Old and Middle English data and also against Icelandic historical data exhibiting the same types of variation. We show that the patterns predicted by our model show up clearly in both English and Icelandic, strongly confirming our hypotheses.
000088140 520 3_ $a És ben conegut que la posició dels constituents en una frase és influenciada per l’estructura informativa: la generalització interlingüística és que la informació donada sovint apareix abans dins la frase i la informació nova es col·loca cap al final. En aquest article investiguem la relació entre el canvi sintàctic i l’estatus informatiu en alternances de l’ordre verb-objecte, OV i VO, en anglès antic i al principi de l’anglès mitjà. La hipòtesi principal és que el canvi sintàctic i les restriccions sobre l’estatus informatiu són independents. L’anàlisi que presentem es basa en 1500 frases AuxV i VAux de set textos de l’anglès antic i tres textos de l’anglès mitjà. Considerem tres variables independents que influeixen en la posició dels objectes dins de la frase: el text, l’estatus informatiu i la complexitat sintàctica. Desenvolupem un model quantitatiu del canvi sintàctic al llarg del temps, que procedeix independentment de la variació sintàctica sincrònica deguda a l’estatus informatiu i a la complexitat sintàctica; a continuació testem el model amb les dades de l’anglès antic i mitjà i també amb les dades històriques de l’islandès que mostren els mateixos tipus de variació. Mostrem com els patrons predits pel nostre model es manifesten clarament tant en anglès com en islandès, cosa que confirma fortament les nostres hipòtesis.
000088140 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
000088140 546 __ $a Anglès
000088140 599 __ $a recerca
000088140 653 1_ $a Anglès antic
000088140 653 1_ $a Informació estructura/estatus
000088140 653 1_ $a Canvi sintàctic
000088140 653 1_ $a Models quantitatius
000088140 653 1_ $a Old English
000088140 653 1_ $a Icelandic
000088140 653 1_ $a Information structure/status
000088140 653 1_ $a Syntactic change
000088140 653 1_ $a Quantitative models
000088140 653 1_ $a Anglès antic
000088140 653 1_ $a Islandès
000088140 653 1_ $a Estructura/estatus informatiu
000088140 653 1_ $a Canvi sintàctic
000088140 653 1_ $a Models quantitatius
000088140 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000088140 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000088140 700 __ $a Pintzuk, Susan $u University of York. Department of Language and Linguistic Science
000088140 773 __ $g Vol. 10, Núm. (2011), p. 71-94 $t Catalan journal of linguistics $x 2014-9719
000088140 856 40 $p 24 $s 140253 $u http://ddd.uab.cat/pub/cjol/cjol_a2011v10/cjol_a2011v10p71.pdf
000088140 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanJournal/article/view/250730
000088140 973 __ $f 0071 $l 94 $v 10 $x cjol_a2011v10 $y 2011
000088140 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CJOL