@article{88165,
   author    = "Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C2%A1Revoluci%C3%B3n%20o%20muerte%2C%20venceremos%21%20El%20Salvador%2C%20C.A%20/&sc=1&ln=ca">¡Revolución
           o muerte, venceremos! : El Salvador, C.A. /</a> Frente
           Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN",
   note     = "Al centre del cartell dibuix del rostre de Farabundo Martí
           i dos fusells creuats, encerclat pel nom del FMLN",
}