@article{88167,
   key     = "88167",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Espa%C3%B1a%20Libertaria&sc=1&ln=ca">España
           Libertaria</a>",
   note     = "Fotografia "Frente al cuartel del Bruc". 19 de Juliol 1936.
           Home sobre un tanc amb les sigles de la CNT",
}