000088245 001 __ 88245
000088245 005 __20160327201229.0
000088245 024 8_ $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:88245
000088245 041 0_ $a spa $a cat
000088245 043 __ $2 catmarc $a e-sp--- $b e-spc--
000088245 080 __ $a 378
000088245 110 2_ $9 2275 $a Universitat Autònoma de Barcelona . $b Observatori per a la Igualtat
000088245 245 00 $a Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona
000088245 246 11 $a Guía para el uso no sexista del lenguaje en la Universitat Autònoma de Barcelona
000088245 250 __ $a Nova edició de la guia, actualitzada respecte a la primera versió de 2008, incorporant-hi especialment els principis generals de l'Acord sobre l'ús no sexista de la llengua, fet públic el 2010 (Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona i Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades).
000088245 256 __ $a Dades electròniques textuals.
000088245 260 __ $a Bellaterra : $b UAB, $c 2011.
000088245 520 3_ $a Exposa un seguit de recursos per evitar la discriminació sexista en el llenguatge. A la Universitat Autònoma de Barcelona es produeixen una gran quantitat de documents de tipus ben divers. Per abordar d'una manera pràctica la qüestió del sexisme en el llenguatge, cal d'entrada detectar en quins documents és més rellevant actuar, en quins documents apareix més sovint aquesta problemàtica i quin és el grau de dificultat per trobar una solució i aplicar-la.
000088245 520 3_ $a Expone una serie de recursos para evitar la discriminación sexista en el lenguaje. En la Universitat Autònoma de Barcelona se producen gran cantidad de documentos de muy diversa índole. Para abordar de forma práctica la cuestión del sexismo en el lenguaje, hay que detectar de entrada en qué documentos es más relevante actuar, en qué documentos aparece con mayor frecuencia esta problemática y cuál es el grado de dificultad para encontrar una solución y aplicarla.
000088245 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000088245 546 __ $a Català.
000088245 610 24 $a Universitat Autònoma de Barcelona.
000088245 650 04 $a Sexisme en el llenguatge
000088245 650 04 $a Discriminació sexista
000088245 655 _4 $a Documents institucionals
000088245 710 2_ $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Servei de Llengües.
000088245 856 40 $p 44 $s 3062327 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2011/88245/guiusnosexllenuab_a2011.pdf $z Català
000088245 856 40 $p 46 $s 2261469 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2011/88245/guiusnosexllenuab_a2011iSPA.pdf $z Español
000088245 980 __ $a DOCINS $b UAB