@article{88245,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona . Observatori per a la
           Igualtat and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Llengües.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Guia%20per%20a%20l%27%C3%BAs%20no%20sexista%20del%20llenguatge%20a%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Guia
           per a l'ús no sexista del llenguatge a la Universitat
           Autònoma de Barcelona</a>",
   year     = "2011",
}