@article{Informe:88358,
   author    = "Unnim",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Informe%20Anual&sc=1&ln=ca">Informe
           Anual</a>",
   year     = "2010",
   note     = "Unnim és el resultat de la fusió de Caixa d'Estalvis de
           Terrassa, Caixa d'Estalvis de Sabadell i Caixa d'Estalvis
           Comarcal de Manlleu (juliol 2010)",
}