@article{88394,
   key     = "88394",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C3%8Dndex%20dels%20tres%20volums%20publicats%20fins%20ara&sc=1&ln=ca">Índex
           dels tres volums publicats fins ara</a>",
}