@article{88438,
   author    = "Pacte Democràtic per Catalunya",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Una%20Garantia%20pel%20canvi%20/&sc=1&ln=ca">Una
           Garantia pel canvi /</a> Pacte Democràtic per Catalunya
           (EDC, CDC, PSC)",
   year     = "1977",
}