@article{88622,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en
           Antropologia Fonamental i Orientada.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=GRAFO%20working%20papers&sc=1&ln=ca">GRAFO
           working papers</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Revista on es publiquen alguns resultats de recerques,
           discussions i debats científics en el si del Grup de
           Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO)",
}