@article{PuigArtigas:88684,
   author    = "Puig Artigas, Ivone (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament d’Antropologia Social i Cultural)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20perspectiva%20del%20transnacionalisme%20en%20l%E2%80%99estudi%20de%20les%20migracions&sc=1&ln=ca">La
           perspectiva del transnacionalisme en l’estudi de les
           migracions</a>",
}