@article{88685,
   author    = "Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB
           Campus",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Butllet%C3%AD%20UAB%20Campus&sc=1&ln=ca">Butlletí
           UAB Campus</a>",
   year     = "2011",
}