@article{informació:88882,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Comunicació i Hemeroteca General and Universitat Autònoma
           de Barcelona. Servei de Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Un%20n%C3%BAvol%20en%20l%27horitz%C3%B3%20entendre%20els%20mitjans%20en%20l%27era%20de%20la%20informaci%C3%B3%202.0&sc=1&ln=ca">Un
           núvol en l'horitzó : entendre els mitjans en l'era de la
           informació 2.0</a>",
   year     = "2012",
}