@article{lingüística:88908,
   author    = "Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Catalana) and Borik, Olga
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Catalana) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Introducci%C3%B3%20a%20la%20ling%C3%BC%C3%ADstica&sc=1&ln=ca">Introducció
           a la lingüística</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100228&sc=1&ln=ca">100228</a>]",
   year     = "2010",
}